Logo

Ovan ser du ett bildspel som visar hur ett vägelement till kyrkan i Södertälje tar form.