Logo

Affärsidé

Vår affärside är att utveckla, tillverka samt marknadsföra betongelement till bostäder, industri, förvaltnings- och lantbruksbyggnader. Exempel på element är väggar, balkonger, pelare och specialelement.

Företagets styrka är att tillverka element där stora krav ställs på form och finish. Detta sker i ett nära samarbete med kunden i en flexibel organisation med korta beslutsvägar.