Logo

Resurser

Personal och produktionsresurser

Med omkring sjuttio mycket erfarna och engagerade medarbetare samt modern teknik har vi stora möjligheter att ge kunden valfrihet när det gäller design på färdiga produkter. I vår moderna och ändamålsenliga fabriksanläggning på 6000 kvadratmeter har vi stora resurser att bedriva en rationell produktion av betongelement. Med gjutbord på 13x4 meter och lyftkapacitet på 20 ton har vi möjlighet att tillverka mycket stora element. Med hjälp av ett stort antal silos och en heldatoriserad betongstation kan vi hantera flera typer av sten och cementsorter.

En komplett snickeriverkstad och mekanisk verkstad ger stora möjligheter att tillverka avancerade formar och ingjutningsgods till elementtillverkningen.

Konstruktion

På konstruktionssidan samarbetar vi med flera konsultföretag med olika spetskompetens. Gemensamt för dessa konsulter är att de har lång erfarenhet av konstruktion av betongelement.

Transport och montage

Vi har samarbetsavtal med flera transport- och montageföretag som har resurser för säkra transporter och montage av betongelement av olika typer. Sedan en tid tillbaka har vi också egna montörer i vår organisation.